Senaste kommentarer

  Om…

  Välkommen till Överkalix Folkradio
  Vi sänder närradio i Överkalix området. Sändningarna sker med 3watt uteffekt på 93.3 MHz FM-radio bandet, du kan lyssna med en helt vanlig radio mottagare eller i din bilradio.

  Du kan även lyssna på Överkalix Folkradio via din smartphone (iPad / iPhone / Android) eller direkt i din dator.

  play4
  Länk till webbradion = http://www.overkalixfolkradio.se/lyssna/
  Direkt länk till ljudström i mp3 format = http://folkradion.mine.nu:8000/folkradion.mp3
  Direkt länk till ljudström i ogg format = http://folkradion.mine.nu:8000/folkradion.ogg

  Benämningen för radio kanalen är ’Överkalix Folkradio’ – Kanalen drivs av Överkalix Folkparti Förening, ansvarig utgivare för utsändningarna är Göran Larsson. Sändningarna görs från Allsån, Överkalix.

  Kontakta redaktionen för ytterligare information.
  redaktionen@overkalixfolkradio.se

  Lyssna med radio
  Våran sändare är betydligt svagare än dom sändare som Sveriges Radio använder. Vi får  enl. vårat tillstånd sända med 3 Watt, Sveriges radio P3 sändaren uppe på Brännaberget sänder med 15000 Watt.

  Det betyder att våran sändare i praktiken endast kan höras inom central orten, även där kan det ibland bli lite brus och störningar. Att prova med att flytta radion till en annan plats inomhus kan förbättra mottagningen avsevärt.

  Extra antenn
  En bättre antenn ger bättre mottagning. Dra ut utdragbara antenner så långt det går, om inte det räcker till så kan en extern atenn vara lösningen. Många radio mottagare har möjlighet för anslutning av en extra / extern antenn. Man kan även tillverka en egen enkel antenn med en ca. 1,5meter lång enkel ledare (Kabel) – Använd en överbliven kabelstump eller köpa en i radiohandeln för några kronor. I radiohandeln hittar du även bra externa antenner för fast montering för några hundratals kronor.

  Bilradio
  Bilradion har oftast bättre mottagning då extern antenn liksom redan är på plats, detta fungerar i dom flesta fall betydligt bättre än än bärbara radioapparater med sprötantenn, I bilen utnyttjas även bilens kaross för att förbättra mottagningen.

  Flytta radion
  Om mottagningen är dålig så kan det ofta hjälpa att flytta radion en liten bit åt sidan. En halvmeter kan göra stor skillnad. Placera gärna radion i ett fönster för att undvika dämpning från väggarna. Det är ofta olika bra mottagning i olika väderstreck så prova i flera fönster.

  Mono
  Brusig mottagning kan förbättras genom att du väljer MONO mottagning i din STEREO mottagare.

  Centralantenn
  Bor du i lägenhet kan centralantenn finnas för anslutning till din radiomottagare. Antennuttaget märkt R (radio) och sitter oftast bredvid uttaget för TV. Vanligtvis är frekvensen densamma som i dom som sänds direkt i luften. Undantag kan dock förekomma då vissa kabelbolag kan välja att sända radiokanalerna på andra frekvenser. Det kan du enkelt kontrollera med din leverantör.
  ——————————————————————————————————–
  Program inslag
  Planerade stående program inslag, även direktsändningar från evenemang och liknande kommer att möjliggöras. Föreningar och enskilda kan också producera eget material som kan utsändas via Överkalix Folkradio. Föreningar måste dock ansöka om eget sändnings,- tillstånd om utsändningarna ska göras under eget namn. Tillgång till sändningstid fördelas av regler i tillståndet. Nyttjande av sändaren sker till ’självkostnadspris’
  (Faktiska kostnader beräknas f.n. till 250kr/tim 06.00-23.00 samt 150kr/tim övrig tid)

  Mina minuter
  15 minuter av ditt liv. Gör ett program om ditt eget liv.
  Spela, sjung eller berätta roliga historier eller spännande händelser i
  nutid, dåtid eller framtid. Berätta om dina intressen, något du ’brinner’
  för, fritid, hobby eller vad du vill.

  Runda bordet
  Pågående politisk diskussion, tankar och ide’er om  Överkalix framtid, utveckling och strategi. Inbjudna ’spelare’ inom politik, samhälle, företagande och debattörer möts ’face2face’ för konstruktiv debatt / samtal.

  Händer i Överkalix
  Aktuellt i Överkalix. Kurser, evenemang, sport och aktiviteter + Stående information om öppet tider på mötesplatser och anläggningar.
  (Tanken med programpunkten är att få upp Överkalixborna ur sofforna)

  Turist information (Slinga året runt)
  Boende, evenemang, erbjudanden, erbjudanden, upplevelser m.m.

  Reklamslinga ’Överkalix folkradio’
  Engagera människor, starta studie cirklar, Vuxenskolan / ABF / PRO o.s.v.
  Information om program inslag, tips om ’Mina minuter’

  ——————————————————————————————————–
  Tillstånd
  För sändaren / sändningarna har sökts tillstånd från Radio och TV verket (Dnr# 14/1823) samt från Post och Telestyrelsen (Dnr# 14-8734) – Avtal för verksamheten har även tecknats med STIM / NCB.

  Post och Telestyrelsen har tilldelat frekvens 93,3MHz för provsändningarna. Högsta tillåtna sändar effekt är 3Watt (ERP) – Sändningarna får ske 24timmar per dygn / 7 dagar per vecka. F.o.m 2014.08.31 t.o.m. 2014.12.31. Benämning för sändningarna är ’ÖVERKALIX FOLKRADIO’ anvarig utgivare är Göran Larsson.

  Utsändning av program
  Alla utsändningar av radio och tv i Sverige är reglerade och skall följa därför gällande lagar och förordningar, dessa kan bl.a. återfinnas hos: Radio och TV verket samt Post och Telestyrelsen, nedanstående text är hämtad från skriften ’Att sända närradio’ och refererar till grundläggande lagar som styr utsändningarna. Se även länkar under stycket ’Referensmaterial’ sist i denna beskrivning.

  Från skriften ’Att sända närradio’
  ”Alla som sänder radio eller tv program i Sverige måste följa de programregler som finns i radio och tv lagen. I lagens fjortonde och femtonde kapitel finns bestämmelser om innehållet i ljudradiosändningar och om reklam, andra annonser och sponsring. I det sextonde kapitlet finns bestämmelser om granskning och tillsyn.”

  Man kan bl.a. notera att sändning av reklam eller sponsring av radio utsändningar inte förbjuds men att sådan utsändning måste åtskiljas från övrig program verksamhet med tydliga signaturer före och efter reklaminslag. Vidare kan man utläsa att ansvarig utgivare är skyldig att lagra (Spela in) allt som sänds ut och att detta sparas i minst 6 månader.

  Den senare punkten uppfylls per automatik då merparten av utsändningarna kommer att utgöras av förinspelat material. Resterande direktsänt material kan spelas in manuellt direkt ur mikrofon mixer eller per automatik via VoIP streaming med t.ex. IceCast**.  (**Denna funktion ingår f.n. inte i anläggningen)

  Grundläggande funktion
  Radiostationen är tänk att i första hand fungera som automatisk självgående enhet. Ljudmaterial laddas upp till en mediaspelare som är direkt ansluten till sändarens LINE ingång. Ljudnivåer är fasta (förinställda) och begränsas / komprimeras för att hålla lämpliga nivåer, dels för att skydda sändaren och dels för att säkerställa att utsändningarna håller jämn kvalite så att överstyrning undviks. (Tillåten FM deviation hålls)

  Ljudmaterialet förproduceras och laddas upp till mediaspelaren för utsändning. Materialet kan vara s.k. informations slingor, förinspelade intervjuer, musik, tidigare direkt utsändningar m.m. Materialet kan enkelt uppdateras / bytas ut genom att nya ljudfilerna laddas upp.

  Direktsändning av t.ex. kommunfullmäktige sker via s.k. VoIP länk (Dataöverföring) där ljudet strömmas över datanätverk (Internet) upp till sändaren. Den sändande VoIP enheten kan i praktiken ansluta från vilken Internet anslutning som helst, även mobilt över t.ex. en Net1 anslutning.

  Utsändning via Internet (Internet radio) är möjlig, detta sker med fördel via Linux server och IceCast (Denna funktion ingår f.n. inte i anläggningen)

  Utsändningens tekniska kvalite (Krav från PTS)
  Med en extern kompressor kan man säkerställa att utsändningarna håller jämn kvalite så att bl.a. överstyrning kan undvikas. En sådan funktion garanterar även att sändningarna hålls inom dom frekvens områden som tilldelats. (Max tillåten deviation +/- 75KHz)

  Den externa kompressor enheten kopplas på LINE ingången före sändaren. Förutom kompression och begränsning (Limit) kan enheten även utjämna (lyfta) oavsiktligt låga signal nivåer, hantera begränsning av förekommande ’ess’ ljud i t.ex. mikrofon upptagningar m.m.

  Efter sändaren, i antenn kretsen ansluts ett bandpassfilter (Kavitet) – Även denna har som uppgift att begränsa sändarens frekvens bandbredd så att denna inte sänder ut övertoner (spuriouer). Bandpassfitret är mekaniskt avstämt till sändningsfrekvensen med ett bandpass på +/- 100KHz

  Ljudmedia
  Ljudmaterialet består av ljudfiler, filerna kan vara mp3, ogg, wav eller FLAC format. Mediaspelaren hanterar samtliga format upp till 192Khz samplingar och samtliga upplösningar upp till 32bit. Ljudfilerna laddas upp till mediaspelaren med FTP/sFTP protokoll. Spellistor hanteras i spelarens webb gränssnitt med en vanlig webb läsare.

  Via VoIP länk utrustningen är även möjligt att direktsända ljud från scenmixer, inspelningsmixer, eller förinspelat material från annan mediaspelare eller dator. Ljudet överförs då som en mediaström (H.323) – Ljudet går in till sändaren samma väg, via den externa kompressor enheten.

  Allt om vår teknik, utrustning o.s.v. –> http://www.popular-hifi.com/